Øyelysningen Knertebo`s Homie 29.mai 2008:

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til alle valpekjøperne som har vært med på spleiselaget til denne undersøkelsen. Den nette sum av 3231 kroner kostet dette, og vi tar av oss hatten igjen for  Knerteboerne som står i spissen for at dette skulle være mulig for oss oppdrettere og eier. Tusen tusen takk!!!!!

Endelig har vi fått vært på ERG hos Professor Ellen Bjerkås , og en gang for alle fått konstatert at det IKKE er PRA som plager Knertebo`s Homie. 

Alle undersøkelser på ERG tilsier at han ikke har noen unormale forstyrrelser  under påvirkning at dagslys, skumring, kveldslys eller nattlys.......Men:

Allikevel, når vi da gikk over på den arvelige faktoren av katarakt-symptomene, fikk vi dokumentert at Odin har Bakre Polkatarakt UTTALT grad, til og med noe i overkant. Som Bjerkås uttalte : Minst uttalt grad.
I tillegg kunne det konstateres Kortikal Bakre Polkatarakt : 

Kortikal katarakt

Denne katarakten skyldes celledød i linsens barklag. Hvorfor cellene dør vet man ikke. De døde cellene fører til væskeopphopning , og den økte væskemengden endrer brytningsegenskapene til linsen, og dermed en fordunkling. Denne fordunklingen opptrer som eker rundt linsen periferi


Det er dette som vises på skjemaet nedefor som en krans rundt linsen.......Diagnosen vedr katarakten lyder da som følger: Bilateral Perifer Retinopati. 
Forskjellen fra det som vi vanligvis oppfatter som Retinopati er at her er det påvist flere ulike symptomer, altså at de er affisert og påvist med undersøkelse. Ingenting er antatt , men påvist, men går allikevel da under samlebegrepet Retinopati........dog med dokumentasjon på det affiserte.

Etter samtale med Professor Ellen Bjerkås idag, og som oppdretter som vil virke seriøs på dette området, rådspurte jeg meg med Professoren hvorvidt det var forsvarlig å avle på individer med diagnosen som Odin idag har fått, og eventuellt avl på kullsøsken. Majoriteten av kullsøsken lider jo av diagnosen Bakre Polktarakt, som da igjen ligger under det arvelige fenomenet. 
Bjerkås var meget klar i sin tale:

Disse individene i dette kullet skal ikke avles på, da majoriteten bærer arvelig katarakt. 

Når man da i tillegg ser på helheten forøvrig:

En avlivd pga aggressivitet
2 stk steriliserte pga ekstrem hormonelle svingninger
1 død av kreft ved 7 mnd alder
1 operert bort flere svulster i ung alder
2 stk mistanke PRA ( Odin da undersøkt i dag uten funn)
7 av 9 har diganosen Bakre Polkatarakt mild, moderat og uttalt grad
Allergi-problemer generelt på flere individer
Fòrallergi
Gjentagende ørebetennelser
Gjentagende øyebetennelser
Gjentagende magekatarr
Flere i grenseland på skarphet i testsituasjonSummen av det hele er at vi som oppdrettere har tatt 4 hunder som kennelen disponerer ut av avl. Dette ble allerede gjort ved første gangs viten at 7 av 9 hadde øyefeil. Alt som har dukket opp i etterkant  bare bekrefter at videre avl på disse individene bør være bannlyst. Pr dd finnes det kun 2 individer i kullet som ikke viser noe av ovennevnte symptomer. Dette er for svakt til at man kan kalle videre avl sunn fornuft ihht til etiske retningslinjer innen avl og oppdrett.

    Knertebo kennel sitt H-kull anbefales på det sterkeste å ikke gå videre i avl

Som oppdretter får man kjenne sin besøkelsestid og bare erkjenne at denne kombinasjonen slo totalt feil, og på bakgrunn av all informasjon nevnt over KAN man ikke avle videre på individer fra dette kullet. Man bør lytte til en Professor som Ellen Bjerkås......men det bør vel være unødvendig å fortelle.
Det vil være totalt feil for rasens utvikling ved arvelige sykdommer, og ikke minst vil det være å lure kommende valpekjøpere til å tro at de har en frisk stamme på sin event hund.

Altså, skjemaet under leses som følgende:  Bakre polkatarakt, uttalt grad. Bilateral perifer retinopati.

Arvelig katarakt, men ikke medfødt

Vi på Knertebo beklager på det sterkeste at denne kombinasjonen slo fullstendig feil, og håper og tror at disse individene forblir brukshunder/Lydighetshunder/familiehunder og ikke blir forsøkt satt i avl. 
Dersom man som hundeeier fortsatt vil kjempe for en sunn og frisk Rottweiler, så får man heller satse på få en komplett frisk hund uten arvelig sykdommer.
En anbefaling fra oss , og som Professor Ellen Bjerkås var helt enig i: Oppdrettere må tilstrebe seg til å få øyelyst hele kull, ikke bare de hundene som er tiltenkt i avl. Det kan faktisk være heftelser i kullet som tilsier at man bør avstå å avle på sitt eget individ.

Klarere kan jeg dessverre ikke markere meg:)

Hilsen
Anne-Marit


                                    
Rottweiler med bakre Polkatarakt                                   Bakre Polkatarakt