Kara har debutert i lydighetsklasse 2 og har fått 4 strake 1.priser og tittelen LP2


16906/06 AD BH IPO1 IPO-V KORAD LP1 LP 2Knertebo`s Jolly-Kara
(Int N DK Uch AD KORAD Bittebit`s Knerten-Bjarne - Eventyrskogens Amy)


Knertebo`s Jolly-Kara 12.april 2009

HD:A
AA:A
Øyelyst FRI 2010
Gjennomført MH uten diskvalifiserende feil
Godkjent eksteriørbeskrivelsen til Korning mai 2008 
1.ak 1.akk og vinner av åpen klasse utstilling mai 2008 
Godkjent Funksjonsanalyse med max på jakt, gripende, avreaksjon og skudd.
Korning mentaldel med 369p juli 2009
Vinner av klasse 1 med 170,5 p og opprykk 17.april 2010, Bengtsfors BK, dommer: Laila Andreasson
Uppflytt lägre klass spår 1.mai 2010 245,5p og nr 2 på Ed Bk. D: Inge Larsson og Laila Andreasson
Vinner av klasse 1 med 174p 13.mai 2010, Alingsås BK. 
Nr 3 i klasse 1 med 165p 16.mai 2010 Åmål BK. D: Inge Larsson  Tittel LP1 og Lydnadsdiplom
Nr 2 i klasse 1 med 178p 11.september 2010 Tanum BK D: Lars Bucklin
Bästa lydnadshund Eds BK 2010
Bästa Appellhund Eds BK 2010
Nr 2 i klasse 1 med 180p Eds Bk 9.juli 2011 D: Inge Larsson
Vinner klasse 1 med 175p Åmål BK 5.august 2011 D: Kjell Larsson
Vinner klasse 1 med 183,5p Bengtsfors BK 12.august 2011 D: Laila Andreasson
Vinner klasse 1 med 181p Eds BK 13.august 2011 D. Laila Andreasson


                   
   Kara får LP1-rosetten                                Kara og Anne-Marit 1.maj 2010 på Ed

Kara er datter til min elskede Knerten-Bjarne, og er planlagt videre i avl nå som hun har bruksmeritter.

Eier: Anne-Marit Traaholt-Knertebo kennel
Oppdretter: Knertebo kennel


Godkjent Utholdenhetsprøve 15.september 2007, Vårgårda, Sverige. D: Håkan Karlsson
Godkjent Ferdselsprøve  14.september 2008, Vårgårda, Sverige. D: Peter Andersson
Godkjent Begynnerprøve B 10.oktober 2010 D: Roar Kjønstad

Mor til P-kull
Mor til Q-kullKara kommer fra en kombinasjon som tilfredsstiller raseklubbens avlskriterier
                                               
                                          Kara og Daniel på Svarskog etter godkjent FA 23.august 2008

                                                                 
                                                                           Kara 25.mai 2008 i Kumla

                                                                                   
  
                                                               
                                                                                      Kara høsten 2007

                                                            

 

 

 

Bilder

              
                                 Kara 9 uker                                             Kara 4 mnd og 11 dager               Kara 17.september 2007
                                                                                                 hjemme på Knertebo

                                              
                        

Stamtavle

Sire
N Dkuch AD KORAD Bittebit`s Knerten-Bjarne
N-04426/97

Sire
S DKuch Lp1 KORAD Deminas Gösta
S-62673/93

Sire
Multich.Nord.L ch.SBchTjh KORAD
Rottrivers Gaston
S-67447/90

Rottrivers Gaston
Sire
KORAD NV-92 Nuch
Rottriver`s Excellent Emperor
S-18618/89

Dam
Dixros Chika
N-10146/89
Dam
Nuch
Faunus Ninotchka
S-16369/88

Sire
Muzz-Armys Apache
S-59132/84
Dam
INT NORDUCH KORAD
Faunus Gabriella
S-32099/85

Dam
Bittebit`s Honny-Korn
N-11321/94

Sire


Farbeck`s Bajas
N-42627/90

Sire
Nuch
Valheim`s Ikaros
N-10231/85

Dam
Nuch
Zarstø`s Black Beckie
N-28614/86
Dam
Bittebit`s Fanny
N-34482/91
Sire
Einerstad`s Femus
N-11431/88

Dam
Lita
N-00849/86

Dam


Eventyrskogen`s Amy
06839/02   
Sire

Carrameno`s Complett 
09234/99   
 
Sire

INT NORD CH BHP2
Razzmatazz Bulldozer
S54546/94   
 
Sire

INT NORD CH KORAD
Bærskvett`s Ajax
15552/91      
Dam

KORAD
Razzmatazz Nebrazca
S41673/92      
Dam

SCHH3
Fauns Marijskaja
S19254/95     
Sire

SCHH3 IPO3
Kolshester`s Munchhausen
S22021/92 
    
Dam

Pheadras Tarantella
S14610/93    
  
Dam

Bittebit`s Nikita II
N-15993/98
Sire
Nuch
Bærskvett`s Ivan
N-01101/97

Sire
Nuch Jeppekroken`s Dustin
N-19514/94

Dam
Nuch
Bærskvett`s Akita
N-15555/91Dam
Bittebit`s Isett
N-05375/95

Sire
Nuch
Bittebit`s Amarock
N-21297/88
Dam
Nuch
Bærskvett`s Bentha Bølla
N-22746/92

Beskrivningsprotokoll MH från SKK, Knertebo`s Jolly-Kara. Ålder vid test 12 mnd och 13 dager gammal

Kod 1 2 3 4 5
1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/3,9 Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3/3,6 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. 3/3,4 Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/3,9 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/3,5 Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 3/3,6 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2 Startar inte. 1/3,4 Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. 1/3,0 Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 3/3,0 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. 3/3,0 Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden. 1/1,4 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten. 1/3,1 Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d Visar inget intresse. 1/3,2 Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e Visar inget intresse. 1/2,6 Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 5/2,5
6b Visar inga hotbeteenden. 1/2,0 Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. 2/3,0 Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 3/1,8 Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle 2/1,9 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 5/2,1
7b Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp 5/3,9
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,2 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. 2/1,6 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. 3/2,8 Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. 4/4,0 Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. 5/3,2
8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid. 1/2,5 Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid. 1/3,4 Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. 4/3,7 Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/3,4 Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. 1/1,4 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.